Om Koncernfælles Kursusadministration (KFKA)

Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) ved Forsvarsakademiet (FAK) samler al kursusadministration i Forsvarsministeriets koncern. Vi vil I KFKA forfine kursusprocessen, så den bliver skarpere og mere effektiv – fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet og til kompetencen anvendes i praksis.

KFKA skal bl.a. nytænke, hvordan kurser og uddannelser udbydes til koncernens medarbejdere og ledere i fremtiden. Vi vil gøre det mere inspirerende og let at tilmelde sig et kursus eller starte et efteruddannelsesforløb, så vi i højere grad kan understøtte de ansattes livslange læring i koncernen. Alt dette gøres i et tæt samarbejde med brugerne. Sammen med vores netværk i koncernen har vi udviklet MinUddannelse, som er dit overblik over kurser og uddannelser.

Hvordan gør vi det?

Vi arbejder agilt og ”spiser elefanten i små bidder”, da det giver bedst mulighed for at tilpasse MinUddannelse-platformens processer til virkeligheden og til brugernes ønsker og behov. Vi udvikler og tester løbende med risiko for, ikke at ramme plet på alle områder i første forsøg, men vi kan i stedet løbende og kontinuerligt tilpasse platformen og tilhørende processer.